Logotypy

Logotypy:

Krótkie i zwarte, oszczędne w środki, minimalne, wyważone, ekonomiczne, streszczające, modne, zbudowane na podstawie napisu lub rysunku, czarne, białe lub kolorowe formy graficzne wyrażające, legitymizujące, objaśniające pewną rzecz, czynność, społeczność, czy też działalność ludzką.