Logotypy, logo

Szkice i projekty

Kompozycje kolorystyczne, kształty, zastosowanie różnego rodzaju i wariantów czcionek. Logo playground.