Cennik

Ceny wykonania logotypu, grafiki

300 +
1 projekt + poprawka (max czas realizacji 5 dni roboczych)
– *zaliczka 50 +

500 +
3 projekty + 1 poprawka (max czas realizacji 8 dni roboczych)
– dodatkowe poprawki 50 +
– *zaliczka 75 +

1000 +
5 projektów + 3 poprawki (max czas realizacji 12 dni roboczych)
– dodatkowe poprawki 40 +
– *zaliczka 100 +

* Zaliczka jest bezzwrotna. Jeśli z jakichś przyczyn osoba zamawiająca projekt wycofa się z umowy lub zrezygnuje z dalszej współpracy traci zaliczkę.

– projekt – przedstawienie szkicu graficznego, podglądu logotypu, propozycja czarno biała, biało czarna lub kolor mono
– poprawka – naniesienie na projekt zmian zasugerowanych przez osobę zamawiającą